Tijdens de Den Haag Marathon op 22 September 2013 loop ik de halve marathon voor Oxfam Novib. Een kippeneindje voor mijn doen. Maar het klimmen der jaren ten spijt, wil ik proberen weer eens een snelle te lopen. 1.24. Hard maar realistisch? Sponsor me en ik loop me uit de naad voor de goede zaak.

http://www.mijnoxfamnovibactie.nl/acties/actie.aspx?user=timvanderveer&name=halve-op-volle-kracht