De golven krulden
blond als mijn zoon.
Mijn zeil kraaide.

Een zwaluw
nog geen zomer
hing heel even
voor eeuwig, kortom
stil naast mijn mast.

Zijn ogen flitsten.
Wij vogels.